Avís legal

LSSI-LOPD D’acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades en aquest formulari s’inclouran en un fitxer automatitzat per al seu tractament informàtic amb vista a la tramesa d’informació comercial i general per mitjans electrònics. Així mateix, us informem que podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d’acord amb els termes que estableix la legislació vigent, enviant un escrit a Turrobcn Assessors Immobiliaris, a l’adreça: c. Aribau, 314 · 08006 BARCELONA.

Nom: Ferrer Turró, S.L.

CIF: B-58406372

direcció: c. Aribau, 314 · 08006 BARCELONA

Telèfon: 00 34 932000272

Email: info@turrobcn.com

Dades del registre: REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA

tom: 31086

foli: 132

full número: B 58826

Subscrigui al nostre newsletter: